Richtlijn overgewicht

Gezond opvoeden: Maak bewegen plezant voor je kind

Dit type eter hanteert strenge gedrags- en dieetregels die op disfunctionele ideeƫn over de effecten van voedsel berusten. Regelmatig persoonlijk contact voorkomt gewichtstoename [Norris , Svetkey , Wing ]. In de Verenigde Staten worden vooral maagomleidingen toegepast gastric bypass. Als de juiste randvoorwaarden om de diagnostiek zelf te kunnen doen niet aanwezig zijn, verwijst de huisarts alle kinderen met obesitas voor een eenmalig onderzoek naar oorzakelijke aandoeningen en comorbiditeit naar de kinderarts.

De cardiovasculaire risicofactoren verbeterden in het voordeel van de chirurgiegroep.

Hypnose afvallen groningen

  • The impact of obesity on drug prescribing in primary care. Obes Rev ;5:
  • Bij volwassenen tot 40 jaar zijn de verschillen tussen allochtone en autochtone Nederlanders niet zo groot [Dagevos ]. World Health Organization.

Waar in deze standaard wordt gesproken over volwassenen met obesitas, wordt tevens bedoeld volwassenen met overgewicht in combinatie met een ernstig vergrote buikomvang, comorbiditeit of cardiovasculaire risicofactoren. Dit is de verhouding tussen gewicht en lengte. Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: Psychological distress in morbid obesity in relation to weight history.

Richtlijn overgewicht
Rated 5/5 based on 15 review
victoria secret dieet 237 | 238 | 239 | 240 | 241 hoe 30 kilo afvallen in 2 maanden