Nederland overgewicht cijfers

Dit wordt standaardisatie genoemd. Door de regionale of lokale situatie in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen. Hierbij kun je denken aan diabetes 2, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en kanker. Naast de body mass index, geven de buikomvang en de huidplooidikte ook een goede indicatie voor de hoeveelheid opgeslagen vet.

In totaal hebben bijna Meer informatie Definities overgewicht en obesitas Bronverantwoording Onderwerp Sport en bewegen. Tegenwoordig krijgen mensen van 40 jaar en jonger deze ziekte al.

Afvallen zonder koolhydraten te eten

nederland overgewicht cijfers

World Health Organization; Het gaat om  gestandaardiseerde  percentages, waarbij rekening is gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. Obesitas kan worden onderverdeeld in drie klassen. Net zoals bij de berekeningen van de wijk- en buurtcijfers zijn de weegfactoren van het CBS ook gebaseerd op achtergrondkenmerken van de respondenten.

Gemeten gegevens zijn vaak betrouwbaarder dan zelfgerapporteerde gegevens.

Nederland overgewicht cijfers
Rated 5/5 based on 24 review
snel afvallen met gezond eten 13848 | 13849 | 13850 | 13851 | 13852 afvallen met chocolate slim ervaringen