Percentage overgewicht nederland

Zantinge RIVM. Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen , Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen  en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd Let op: In en deden respectievelijk ruim

15 kilo afvallen in 5 maanden

percentage overgewicht nederland

Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken. Bijna de helft van alle volwassen Nederlanders heeft matig of ernstig overgewicht. Experts en redactie E. Hieronder vindt u een lijstje van GGD 'en met eigen wijkcijfers: Meer informatie Methoden voor informatie over de toetsing van trends Bronverantwoording   Onderwerp Sport en bewegen.

Percentage overgewicht nederland
Rated 5/5 based on 29 review
workout afvallen sportschool 167 | 168 | 169 | 170 | 171 hoe buik afslanken