Cbs ernstig overgewicht

RIVM en Trimbos-instituut. Ondanks dat de Gezondheidsmonitor een enorm databestand is, bevat het onvoldoende respondenten om met behulp van weegmethoden cijfers te berekenen voor alle wijken en buurten in Nederland. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling.

De BMI is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en gewicht. Kinderen met obesitas lopen op latere leeftijd meer risico op hart- en vaatziekten.

Lactose intolerantie dieet lijst

  • Ook komt een minder goede mentale gezondheid bij deze mensen vaker voor. Schattingen De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met voorzichtigheid worden gebruikt.
  • Nederlands English Papiamentu.
  • Bronverantwoording Tabel:
cbs ernstig overgewicht

Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden. De eerste resultaten van het onderzoek naar de beschermingsgraad tegen infectieziekten komen later dit jaar beschikbaar. Het is dus niet zo dat het ontwikkelde model de Gezondheidsmonitors kan vervangen.

Cbs ernstig overgewicht
Rated 5/5 based on 48 review
bmi overgewicht ouderen 3244 | 3245 | 3246 | 3247 | 3248 hulp bij afvallen eindhoven